تبلیغات
❤ tories - ف Дvenue$ ❤ - *!!!!!!!!!!!!!!!!اسباب کشی!!!!!!!!!!!!!!!!!*
❤جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ!!!❤

*!!!!!!!!!!!!!!!!اسباب کشی!!!!!!!!!!!!!!!!!*

چهارشنبه 14 تیر 1391 14:45

نویسنده : PДR PДR ❤YoungI

شلامممممممممممممممممممم

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

بله همون جورکه مستحضرید(درست نوشتنم؟)مشغوله اثاث کشی به یه وبه دیگه ایم ...توپسته ثابتم گفتم....

ss-stories-501.mihanblog.com

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

بسی ناراحتم...من اینجارودوست داشتم.....ولی چه میشه کردبااین اوضاعه وب....میخواستم ازنویسنده هایه خواهشی کنم....

!!!!بچه فهلادیگه پسته داستان نذارین!!!

تاکارای اونورتموم شه بریم اونجا....و ....و....و

ایلساجونم..تودسته بندی داستان قبلیت یه نگاه بندازقسمتایی که حذف شده روبهم بده اونطرف اضافه کنم....

یه کوچولوزمان میبره چون دست تنهام...کیمیام نیست کمکم کنه تاهمه داستاناروانتقال بدم یکم طول میکشه....فقطداستانه کیمیا فرداچون ارسال به اینده است میادرووب....یاتاهمین امشب کسی خواست پست بذاره اشچال نداره ولی ازفردادیگه نذارین که کاره منم راحتترباشه...

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

بچه هاادرس جدید فن کلاپوگرفتین به منم بدین

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

منتظرمون باشید

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

هموتونودووووووووووووست دارم!

اییورگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -